تبلیغات
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠ - مطالب خرداد 1398
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠
My Nice Dream

یك سری از آدم ها را حاضری همه جوره


كنار خودت داشته باشی؛

به عنوان هر چیزی كه میشود و امكان دارد..


عشق ، دوست ،رفیق..... !

مهم بودنشان است ،


اینكه مطمئن باشیم كه هستند ، چه دور چه نزدیك،


حتی اگر غریبه ترین آشنا شوند!


حتی اگر دیدنشان سالی یك بار


   آن هم درجایی با دوستانِ مشترك باشد...

باز هم به همین قانع هستیم؛


ما برای داشتن و بودنِ یك سری از آدم ها


در زندگیِ مان


از خودمان و احساسِ مان گذشته ایم...
نوشته شده در تاریخ 21 خرداد 98 توسط رویــــROYAــا

انسان برای دوستان  ویژه


وقت ویژه میذاره


که همیشه در نزد اون آد م ها


جای گاهش  ویژه  باشه ....!

بعدا نوشت رویــROYAـا : افسوس !
نوشته شده در تاریخ 7 خرداد 98 توسط رویــــROYAــا