تبلیغات
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠ - مطالب مرداد 1397
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠
My Nice Dream
ما به واسطه کسانی که ما را دوست دارند و کسانی که ما را دوست ندارند، شکل میگیریم. مهم تر از آن اینکه ما به واسطه ناراحتی های روانی که ادعا می کنند عشق هستند؛ ولی عزت نفس کم، رفتار وابستگی متقابل، بی اعتمادی به دیگران، مکانیسم های دفاعی و ترس و اضطراب را باعث می شوند، شکل می پذیریم.

عمده آنچه ما آن را عشق می نامیم، عشق نیست؛ بلکه فرافکنی های روان رنجور است و سوء استفاده و کنترل گری و سوء برخورد.

#پیتمن_مک_گی / معمای عشق
ترجمه: سید مرتضی نظری


پی نوشت رویRoya_ ا ؛  حس سقوط به ته یک دره جهنمی را دارم  از خواندن این نظریه بی رحمانه که با سنگدلی تمام  عشق واقعی و محبت خالصانه و ناب  و نایاب آدمها را ببازی و سخره میگیرد 
برای نویسنده اش متاسف نیستم شاید که  درج این نظریه .... تراوش یک ذهن پر بغض و منفی باشه نسبت به عده ای از آدمها که از دید این جناب  نویسنده مردودند !!!

برای آن شخصی متاسفم که همه کشش های درونی آدمها  را با این  دید ظالمانه مینگرد و برای هم تپش قلب ها  یک نسخه واحد می پیچد !!
متاسفم  برای دل سیاه و پر کبنه کسی که  عشق سر شار صادقانه یک عاشق را  به
 سخره گرفته باور نمیکند !  و به آن با نیشخندی زهر آگین  لبخندی جهنمی میزند .....!
دوباره نوشت رویا :
فصل فصلِ زندگی را جستجو کردم
ابر بسیار دیدم !
اما هیچ بارانی چون تو
مرا به دریا نبرد !
*************
خواستی باور کن 
نخواستی نکن !نوشته شده در تاریخ 4 مرداد 97 توسط رویــــROYAــا