تبلیغات
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠ - مطالب اسفند 1397
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠
My Nice Dream


نوروز98مبارک ...نوشته شده در تاریخ 22 اسفند 97 توسط رویــــROYAــا
لحظه ی دیدارنزدیک است
باز من دیوانه ام ، مستم
باز می لرزد،دل ام ،دستم
باز گوئی در جهان دیگری هستم .

های! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ!
های! نپریشی صفای زلفک ام را ، دست!
و...آبرویم را نریزی ، دل!
_ای نخورده مست !
لحظه ی دیدار ، نزدیک است ....!

مهدیِ اخوان ثالثنوشته شده در تاریخ 11 اسفند 97 توسط رویــــROYAــا
(تعداد کل صفحات:2)      1   2