تبلیغات
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠ - بی وفایی افتخاری ندارد
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠
My Nice Dream
هر کس بطریقی دل ما می شکند 
بیگانه جدا دوست جدا  میشکند 

بیگانه اگر میشکند  حرفی نیست 

از دوست بپرسید چرا میشکند

آری دل من چه  بی صدا میشکند .

  پی نوشت رویا :

راستش از اول اول هم او قسمت بام زندگی من نبود

  و اشتباهی همراه بقیه کفترهابه بام خونه من فرود اومده بود .

هر چقدر وحشی تر بود دلچسب تر بود برام

ومن به تمام بی اعتنایی هاش دلم میرفت و نگاهش میکردم

هر روز براش دون میریختم و منتظر نیم‌نگاش بودم

همون نیم نگاه برای من  پر از اعتنا بود .

ولی راستش منو بخاطر اون یه مشت دونه بی ارزش میخواست

یروز تصمیم‌گرفتم جلوشو باز کنم که بپره بره

خودم بش یاد دادم بپره ...ته دلم خدا خدا میکرد

بمن بجسبه و بوم خونه ما را ترک نکنه ....

راستش فکر نمیکردم بی وفایی کنه  و پرید و رفت

خیلی نگاهش کردم

ته دلم با اضطراب منتظر  بودم یه  دور بزنه و بر گرده

ولی رفت که رفت ....

من در بهت و حیرت اونقدر نگاهش کردم که از نظرم محو شد 
 
چه ناباورانه منو ترک کرد ...دیگه ختی دونه هم نمبخاست ‌

.....هر روز سر بوم خونه مینشینم و یک انتظار کشنده و

طولانی را بخود تحمیل میکنم ...ته دلم امیدوارم ...

ولی خودم مبدونم  اون پرنده خوش اقبال من نمیاد

اون رفته ......بمن سر نمیزنه .....

من هنوز محو نگاه اولش هستم .....
نوشته شده در تاریخ 28 تیر 98 توسط رویــــROYAــا