تبلیغات
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠ - عشق ...
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠
My Nice Dream

چند روزیست که با  یاد تو عادت کرده ام

خواستم مطرح کنم اما رعایت کرده ام

این اواخر شاپرک جان بد نگاهم کرده ای

کی گناهی کرده ام  من  ؟ کی جنایت کرده ام؟

من دلم مهتابی است  ازماه می گویم  فقط

تیره گی ها دیده ام  اما نجابت کرده ام

فکر کردم  شاید  این عشق فروزان  واقعیست

با تو  گفتم راز خود گویا شهامت کرده ام   

من طریق عشق بازی را نمی دانم ولی

هر چه از من خواستی  گاهی اجابت کرده ام


من دلی گم کرده ام شاید دلم را برده اند 

در عدالت خانه ها  هر شب شکایت کرده ام

خیلی از حال خود احساس نفرت می کنم

بارها  دل بردگان رامن  ضمانت می کنم

هاله ای  از نور آرام از کنارم می گذشت

از عبور گرمش  احساس طراوت  کرده ام

هیچ میدانی زمستان ها به هنگام غروب

از لبانش بوسه های پر حرارت کرده ام

صبر کن  امشب  هوای قلب  من طوفانی است

موج های شیشه ای را من کتابت کرده ام 

دکتر امیر دانش زاده
نوشته شده در تاریخ 5 مهر 97 توسط رویــــROYAــا