تبلیغات
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠ - ***
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠
My Nice Dream


شب چو در بستم و  مست از می نابش کردم

ماه  اگر حلقه به در کوفت   جوابش کردم

دیدی آن ترک ختا  دشمن جان بود مرا

گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم

منزل مردم بیگانه چو شد خانه ی  چشم

آنقدر گریه نمودم  که خرابش کردم

شرح داغ  دل پروانه  چوگفتم با شمع

آتشی در دلش افکندم و آبش کردم  


غرق خون بود ونمی خفت   زحسرت  فرهاد  

خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم

زندگی کردن من  مُردن تدریجی بود

آنچه  جان کند  تن ام عمر حسابش کردم

فرخّی یزدی

پی نوشت رویا : ختا (لغت نامه دهخدا):  نام ولایتی است از ترکان
نوشته شده در تاریخ 13 شهریور 97 توسط رویــــROYAــا