تبلیغات
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠ - رنگ های آدم ها
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠
My Nice Dream

من برای خودم خط هایی دارم...
دور بعضی چیزها
                       زیر بعضی چیزها
                                          و روی بعضی چیزها
    گاهی خط قرمز
                       گاهی خط زرد
                                            و گاهی خط سبز

    دور بعضی آدمها را خط قرمز کشیده ام !!
 آنها که همیشه سهمی از حس خوبم را به تاراج می برند...
  حسودها ..خودبین ها و مهمتر از همه
   آنها که همیشه به من دروغ گفتند.....
زیر بعضی ها را خط زرد می کشم...

   آدمهایی که تکلیفت را با آنها نمی دانی  !
مثل فصل ها  رنگ عوض می کنند و اعتباری نیست نه به تحسین و نه به تکذیبشان....
روی بعضی چیزها و آدمها را با برگهای سبز خطی می کشم,

سبز سبز تا یادم بمانند و یادگار همیشگی ذهنم باشند....
  آدمهایی ک شاید همه ی فرقشان و خاص بودنشان در نگاه و کلامشان باشد....
  آدمهایی که ساده ی ساده فقط دوستشان دارم
این آدمها را باید قاب گرفت و از مژه ها آویخت تا جلوی چشمت باشند
    تا وجب به وجب نگاهت را شکرگزار بودنشان باشی....
نوشته شده در تاریخ 29 بهمن 96 توسط رویــــROYAــا