تبلیغات
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠ - پند آموز
•●♥ رویای زیبای من♥●•٠
My Nice Dream

قـرار نـیـسـت مـن طـوری زنـدگی کـنـم کـه دنـیـا دوسـت داره ،
خـب طـبـعـاً قـرارهـم نـیـسـت دنـیـا هـمـونطـوری بـچـرخـه کـه مـن دوسـت دارم.
(جـروم دیـویـد سـالـیـنجـر)


جـهـان سـوم جـایی اسـت كـه هـر كـس بخـواهـد مـمـلكـتـش را آبـاد كـنـد خانـه اش
خـراب مـی شـود ، و هـر كـس بخـواهـد خانـه اش را آبـاد كـنـد ، بـایـد برای ویـرانی
مـمـلكـتـش بكـوشـد.
(پـروفـسـور مـحـمـود حـسابی)
نوشته شده در تاریخ 7 آذر 95 توسط رویــــROYAــا