•●♥ رویای زیبای من♥●•٠ - الگوی مادر و عشق پدرانه ....

My Nice Dream

My Nice Dream

•●♥ رویای زیبای من♥●•٠ - الگوی مادر و عشق پدرانه .... My Nice Dream

الگوی مادری

حکایتی ست از عقابی که بر بلندای صخره ای لانه ای ساخته بود و صاحب سه جوجه شده بود. طوفانی سخت لانه را در معرض ویرانی قرار می دهد. عقاب تصمیم می گیرد تا جوجه ها را به مکان امنی منتقل سازد؛ جوجه ی اول را به چنگال می گیرد و به پرواز در می آید؛ در هنگام عبور از دریای طوفانی؛ جوجه عقاب به مادر خویش می گوید:"مادر من این فداکاری شما رو فراموش نمی کنم و در زمانی که بزرگ شدم؛ جبران می کنم" عقاب مادر با خشم می گوید:"ای دروغگو"  و جوجه را میان دریای طوفانی رها می کند. به لانه باز میگردد تا جوجه دوم را نجات دهد؛ باز هم چنین گفتگوی صورت می گیرد جوجه دوم نیز به همان سرنوشت دچار می شود. عقاب برای برگرفتن جوجه ی سوم به لانه مراجعت می کند. جوجه سوم زمانی که در چنگال مادر است می گوید"مادر من این محبت شما را فراموش نمی کنم؛ و میخاهم برای فرزندانم  ، مادری همچون شما باشم" و عقاب مادر جوجه سوم را نجات می دهد.

لزومی به توضیح نیست که این تنها یک داستان نمادین است برای گفتن این واقعیت که مادری در طبیعت به هیچ عنوان سرمایه گذاری برای روز مبادا یا روزگار پیری تلقی نمی شود؛ عقاب مادر می داند که جوجه عقاب پس از بلوغ آشیان را ترک می کند و نباید چشم انتظار جبران محبت از سوی فرزندانش باشد. من به هیچ وجه  منکر فرهنگ تکریم و احترام به والدین نیستم؛ اما خوب است زنانی که تصمیم دارند مادر شوند؛ با چشم و گوش باز و خرد بیدار به این وظیفه اقدام کنند؛ در اینصورت از ناسپاسی و بی مهری فرزندان خویش دچار آسیب و تنش بسیار نمی شوند؛  تنها لازم است به فرزندان خود آموزش دهند که چگونه مادری باشند؛ مابقی تصمیم به عهده خود فرزندان است.

عشق پدرانه

"عشق پدرانه عشق بی قید وشرط نیست . اساس آن این است که « من ترا دوست دارم ، برای اینکه انتظارات مرا برآوری ، برای اینکه وظایفت را انجام دهی ، برای اینکه شبیه منی. » عشق مشروط پدرانه نیز ، مانند عشق بی قید و بند مادرانه ، یک جنبه ی منفی ویک جنبه ی مثبت دارد. اگر فرزند مطابق انتظارهای پدر رفتار نکند عشق زایل می شود. در طبیعت عشق پدرانه این حقیقت مستتر است که اطاعت فضیلتی مهم و نافرمانی گناهی بزرگ است_ که کیفرش بازپس گرفتن عشق است. جنبه ی مثبت آن هم به همین درجه حایز اهمیت است . از آنجا که عشق او مشروط است ، پس من می توانم با کوشش خود آن را به دست بیاورم ، می توانم برای آن زحمت بکشم ، عشق او به خلاف عشق مادرم ، بیرون از ضبط من نیست."تاریخ : 23 تیر 95 | 17:52 | نویسنده : رویــــROYAــا | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.